6945944128 Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη dimitriadis.apostolos1@gmail.com
banner image