6945944128 Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη dimitriadis.apostolos1@gmail.com
banner image

    },
    "fixedBanner": {
        "pages": "global",
        "value": {
            "goTo": {"url": "tel:00306945944128"},
            "position": "bottom left",
            "fullImage": "https://reseller-content.4ty.gr/site2/akrivos/dimitriadis-apostolis/000.png"
}